Stacks Image 38
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!
Stacks Image 78

Word vriend!

Word vriend van De Eemhorst en draag bij aan het welzijn van mensen met dementie!

ANBI status

De Stichting Vrienden van De Eemhorst is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het voordeel voor u als donateur voor het geven aan een Anbi organisatie is dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, erf- en schenkbelasting.
Wij houden ons aan de voorwaarden die de Overheid stelt aan een ANBI. De toekenning vormt een extra waarborg op de kwaliteit van de Stichting door toezicht van de overheid.

Meer informatie over deze regeling vindt u aan op www.anbi.nl.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?


Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan onder meer de volgende voorwaarden:

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Bron: www.belastingdienst.nl