Stacks Image 97
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!

Veel gestelde vragen

Wat is de Stichting Vrienden van De Eemhorst?

De Stichting Vrienden van De Eemhorst is in 2018 opgericht en is de goede doelen stichting van De Eemhorst. De Stichting Vrienden van De Eemhorst heeft een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) status aangevraagd.

Meer informatie over onze ANBI status.

Wat is de doelstelling van de Stichting Vrienden van De Eemhorst?

De Stichting Vrienden van De Eemhorst heeft als doelstelling het realiseren van aanvullende faciliteiten voor bewoners van De Eemhorst die bevorderlijk zijn voor het leef- en woonplezier in de vorm van extra faciliteiten in de huizen en op het terrein, voorts de aanschaf van middelen voor vermaak en afleiding, ondersteuning van activiteiten buiten de deur en aanschaf van middelen om de mobiliteit te vergroten.

Meer informatie over onze doelstelling vindt u hier.

Hoe wordt dit doel bereikt?

Het stichtingsbestuur stelt een beleidsplan vast en werft fondsen, vrijwilligers en/of aanverwante inzet van mensen en middelen door derden ten einde de doelen uit dit plan te realiseren.

Meer informatie over ons beleidsplan vindt u hier.

Wat is de relatie met De Eemhorst?

De Stichting Vrienden van De Eemhorst is een onafhankelijke stichting, maar is wel verbonden met De Eemhorst.

Wie vormen het bestuur van Stichting Vrienden van De Eemhorst?

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Eemhorst bestaat uit drie vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, te weten:
  • Dhr. M.G.A. Langendorff voorzitter
  • Dhr. J. De Wit, secretaris
  • Mw. M.H. Stam-Hooft, penningmeester
Meer informatie over het bestuur.

Hoe hoog is de vergoeding van het bestuur?

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.
Meer informatie over het beloningsbeleid.

Wat gaat de Stichting Vrienden van De Eemhorst de komende jaren doen?

Uiteraard doorgaan met geld werven voor projecten die het verblijf van bewoners en bezoekers van De Eemhorst prettiger maken.
Meer informatie over onze projecten.

Kan ik zelf ook projectidee├źn indienen?

Wij verwelkomen alle goede ideeën! Het project dient wel bij te dragen aan het welzijn van de bewoners van De Eemhorst. Neemt u hiervoor contact met ons op. Meer informatie over onze lopende projecten.

Kan ik de Stichting Vrienden van De Eemhorst opnemen in mijn testament?

Ja zeker, dat is mogelijk. Overweegt u om de Stichting Vrienden van De Eemhorst in uw testament op te nemen, neemt u dan contact op met uw notaris. Heeft u die niet, laat het ons weten. Wij brengen u graag in contact met onze huisnotaris. Het is goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen erfbelasting hoeft te worden betaald.
Meer informatie over legaten en erfstelling.
Stacks Image 109
Heeft u meer vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.