Stacks Image 63
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!

Betalingen

Sepa en IBAN

Vanaf 1 februari 2014 geldt er in Europa één betalingsysteem: SEPA. Ook de Stichting Vrienden van De Eemhorst voert betalingen en incasso’s volgens het SEPA-protocol uit. Ook maken wij uitsluitend gebruik van IBAN.

Betaling per automatische incasso

De machtiging voor de automatische incasso, die u aan de Stichting Vrienden van De Eemhorst heeft afgegeven, heeft een uniek machtigingskenmerk. Dit unieke machtigingskenmerk vindt u terug in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift. Tevens ziet u op uw afschrift het Incassant-ID van de Stichting Vrienden van De Eemhorst: NL00000000000.

Vooraankondiging incasso (prenotificatie)

Conform de bepalingen binnen SEPA, zal op onze website aangegeven worden op welke datum uw donatie zal worden geïncasseerd. Zo kunt u als donateur ervoor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Incasso

Onze automatische incasso vindt elke 25e van de maand plaats. Als de 25e in een weekend valt of op een feestdag, dan wordt de incasso een of twee dagen later uitgevoerd.
Ook indien u per kwartaal, halfjaar of per jaar doneert, vindt de incasso op de 25e van de maand plaats. Afhankelijk van de maand waarin u donateur bent geworden, vindt de incasso altijd in de afgesproken frequentie plaats.