Stacks Image 63
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!

Privacy

De Stichting Vrienden van De Eemhorst vindt uw privacy erg belangrijk. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte verwerking van het incassoverloop nemen wij op in ons systeem. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij we hiertoe door de wet worden verplicht.
Stacks Image 75