Stacks Image 37
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!

Fiscale aftrekbaarheid

Sinds 2018 is de Stichting Vrienden van De Eemhorst door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal/RSIN nummer: 859035979. Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking) fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.anbi.nl.

Indien u meer informatie wilt neemt u dan contact met ons op.
Stacks Image 46